• Automatická víka udržovacích pecí
 • Elektrický dávkovač taveniny
 • Kartáčovací jednotka
 • Kombinovaná zachlazovací vana
 • Měření průtoku kapalin
 • Mísící zařízení
 • ELEKTRICKÉ REGULÁTORY TEPLOTY A PRŮTOKU CHLADÍCÍ VODY FORMY
 • Poloautomatické manipulační zařízení
 • Regulátor topení formy
 • Robotická odjehlovací jednotka
 • Skluz odlitků
 • Tester porezity
 • Tester rovinnosti
 • BEZPEČNOSTNÍ MECHANICKÉ ZÁBRANY, PLOTY, ENERGOROZVODY
 • Zachlazovací vana s ponorem
 • Zařízení na čistění chladících okruhů