Budova

Něco o nás...
z historie do současnosti

ELAP (elektronické aplikace) výrobní družstvo vzniká v roce 1990 a začíná podnikatelskou éru od 1.1. roku 1991. Zakládá jej 7 členů, bývalých spolupracovníků ze Státního statku, střediska aplikované elektroniky z Bruntálu. Středisko ve své době řešilo a realizovalo zavádění automatizace do zemědělství.

Jedna z prvních zakázek, kterou ELAP realizoval, byl vývoj nového řídícího systému pro lis na vstřikování plastů. V roce 1995 družstvo navázalo užší spolupráci s firmou TOS Rakovník. V první fázi to byla spolupráce na vývoji a výrobě řídících systémů lisů na vstřikování plastů a od roku 1997 i pro lisy pro lisování Al slitin pod tlakem, keramiky, gumy atd. Již v této době vyvíjíme a realizujeme řadu jednoúčelových zařízení a výrobních linek v papírenském, potravinářském průmyslu nebo zemědělství.

Od roku 1999 družstvo dodává do sléváren v ČR robotické výrobní jednotky postavené jak stroji pro lití Al slitin pod tlakem vyráběným v TOSu Rakovník (od roku 1999 RTS Rakovník), tak na strojích jiných výrobců. Do současné doby jsme zrealizovali více jak 60 automatizovaných pracovišť tohoto typu.

...

Během více jak 25-ti leté existence ELAP dostal řadu ocenění v soutěži Inovace VD, pořádaných Svazem českých a moravských výrobních družstev. V roce 2006 jsme byli zařazeni mezi „100 nejlepších firem ČR“ a od České slévárenské společnosti dostali ocenění 1.a 2. stupně v aktivní odborné práci v Komisi pro lití pod tlakem.

Své vědomosti a zkušenosti získávané realizací nejen běžných zařízení, ale i speciálů, předáváme jak ve svých službách a výrobcích, tak i na přednáškách na ČVUT Praha,při různých školeních, např. ve slévárnách v rámci programu „Vzdělávej se pro růst“ atd.

Krize v roce 2009 – 2010 znamenala v podnikání ELAPu značnou změnu. Ukázala, že velká závislost na slévárenském a plastikářském průmyslu může způsobit při zastavení odběru zařízení a služeb existenční problém. Dva roky družstvo bojovalo o přežití na trhu a to i za cenu značných finančních ztrát a propouštění zkušených a kvalitních lidí.

V současné době jsme navázali úzkou spolupráci s firmou ABB robotics Praha a realizujeme řadu zajímavých společných projektů. Více se orientujeme na „malou“ automatizaci a jednoúčelová a speciální aplikace. Stali jsme se VIP integrátorem ABB a máme vyškolených 5 techniků pro práci s roboty.

Po celou dobu podnikání ELAP nezměnil název, IČO a neměl potíže s finanční správou nebo jinými státními či bankovními institucemi. Tuto skutečnost považujeme za známku stability na současném podnikatelském kolbišti.